Fjerde nordiske konferanse om mentalisering og mentaliseringsbaserte terapier får besøk av foredragsholdere fra alle de tre skandinaviske landene. Fagmiljøer fra både Sverige, Danmark og Norge er representert. Her er en oversikt.

Plenumsforedragene

Sune Bo

Sune Bo.

Sune Bo er cand. psych., autorisert spesialist i psykoterapi, har en ph.d. om schizofreni og aggresjon fra Københavns Universitet. Han er ansatt i en spesialpsykologutdannelsesstilling i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Han er også tilknyttet Psykiatrisk Forskningsenhed Region Sjælland.

På konferansen skal han holde plenumsforedraget «‘Smells like teen spirit’ – mentalisering, personlighetsforstyrrelser og unge» og i tillegg lede workshops om ungdom, mentalisering og MTB.


Carsten René Jørgensen

Carsten René Jørgensen.

Carsten Rene Jørgensen er professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Univsersitet. Han er tilknyttet Klinik for Personlighedsforstyrrelser i Risskov, der han har forsket på behandling av pasienter med borderline personlighetsforstyrrelser. Han er forfatter av flere bøker og artikler omhandlende psykologi, psykiatri og personlighetsforstyrrelser.

På konferansen skal han holde plenumsforedraget «Den psykoterapeutiske holdning. Virksomme faktorer i psykoterapi: manualisert teknikk, terapeutens personlige kvalifikasjoner, psykoterapeutisk holdning».


Anna Sylvén-Björnör

Anna Sylvén-Björnör.

Anna Sylvén-Björnör är leg. psykolog och leg. psykoterapeut, psykoanalytiker och forskare om barns utveckling i familjen, samt vice ordförande i Svenskt Forum för Mentalisering.

Annas forskningsbakgrund är vid Centre d´Etude de la Famille i Lausanne i Schweiz, där hon tillsammans med bland andra Elisabeth Fivaz-Depeursinge och Daniel N. Stern studerade spädbarnets utveckling i familjen och parrelationens utveckling till familj. Förutom psykoterapi med enskilda, par och familjer, undervisar och handleder Anna, framför allt om anknytning, mentalisering och barns och ungas utveckling. Anna arbetar på en privat mottagning i Stockholm.

På konferansen skal hun holde plenumsforedraget «Se barnet – att vara föräldrar tillsammans» og lede workshopen «Minding the baby».


Finn Skårderud

Finn Skårderud.

Finn Skårderud er psykiater, professor og forfatter. Han stiftet Institutt for mentalisering sammen med Sigmund Karterud i 2009. Til daglig er Skårderud adminstrerende direktør ved Villa SULT / Institutt for spiseforstyrrelser. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Skårderud driver en egen psykoterapeutisk praksis i Oslo og var inntil nylig overlege i Psykoterapiprosjektet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus. Han er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som professor II i helse og sosialfag. Han er også tilknyttet Olympiatoppen (OLT) som psykiater for toppidrettsutøvere, samt at han der er medansvarlig for et coachingprogram for OLTs landslagscoacher og et faglig samarbeid mellom OLT og Den norske opera og ballett. Skårderud er offentlig godkjent veileder i psykoterapi og sertifisert veileder og lærer i familieterapi i regi av London Institute of Family Therapy.

På konferansen skal han blant annet ha den avsluttende plenumsseansen fredag. I tillegg leder han workshopene «MBT-ED: Mentaliseringsbasert terapi ved spiseforstyrrelser» og «MBT miljøterapi» sammen med Bente Sommerfeldt.


Workshopledere

Bente Sommerfeldt

Bente Sommerfeldt

Bente Sommerfeldt er psykologspesialist med klinisk spesialitet innen voksenpsykologi. Hun har erfaring med å implementere mentalisering som modell i flere miljøterapeutiske institusjoner både som ansatt og som ekstern veileder, især med de kliniske feltene spiseforstyrrelser, rus, selvskading, personlighetsforstyrrelser og alvorlige traumer. Hun har sammen med Finn Skårderud utgitt boken Miljøterapiboken. Mentalisering som holding og handling. Hun arbeider i dag som faglig direktør for Institutt for spiseforstyrrelser (Villa Sult). I tillegg underviser hun og er veileder ved Institutt for mentalisering.

På konferansen leder hun workshopene «MBT-ED: Mentaliseringsbasert terapi ved spiseforstyrrelser» og «MBT miljøterapi» sammen med Finn Skårderud.


Elfrida Kvarstein

Elfrida Kvarstein.

Elfrida Hartveit Kvarstein er seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og leder forskningsgruppen for psykoterapi. Kvarstein har doktorgrad om personlighetsforstyrrelser og er psykiatrispesialist. Hun har rollen som faglig leder av Nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogram.

På konferansen leder hun workshopene «Psykoedukasjon i MBT» og «Forskning om MBT».


Sigmund Karterud

Sigmund Karterud.

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og administrativ og faglig leder av Institutt for mentalisering. Han er forfatter av en rekke faglige bøker, deriblant tre manualer om MBT (sammen med Anthony Bateman), Personlighetspsykiatri (sammen med Theresa Wilberg og Øyvind Urnes, 2017) og Personlighet (2017).

På konferansen leder han workshopene «Kasusformuleringer» og «Personlighetsteori og mentalisering» samt holder flere av workshopene knyttet til disse to.


Mickey Kongerslev

Mickey Kongerslev.

Mickey Kongerslev (psykolog, ph.d.) er faglig leder av Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelse under Psykiatrisk Forskningsenhed i Psykiatrien Region Sjælland, klinisk psykolog ved Psykiatrisk Klinik Roskilde og adjungeret lektor ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

På konferansen skal han lede workshopen «MBT i forskjellige kontekster», i tillegg til at han holder to workshoper om kasusformuleringer.


Espen Folmo

Espen Folmo

Psykolog og ph.d.-kandidat Espen Folmo er daglig leder av MBT-laben ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), og har deltatt i opplæring som MBT-skårer og -terapeut med professor Sigmund Karterud og Finn Skårderud. Han har også en klinisk stilling ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

På konferansen skal han lede workshopene «Mentalisering og kultur» samt «MBT-laben og skåring av terapier».


Per Sørensen

Per Sørensen.

Per Sørensen (MD, ph.d.) er senterleder og overlege ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Danmark.

På konferansen leder han workshopen «MBT gruppeterapi».


Katharina T.E. Morken

Katharina Morken.

Katharina T.E. Morken er psykologspesialist/ph.d.-stipendiat. Hun har skrevet doktorgrad om MBT av pasienter med komorbid personlighetsforstyrrelser og ruslidelser. Hun leverte ph.d.-avhandlingen i desember 2017. Morken har en delt stilling i MBT-teamet og forskningsavdelingen i Stiftelsen Bergensklinikkene.

På konferansen skal Morken lede workshopen «MBT i rusfeltet» og i tillegg holde innlegget «Kvalitativ forskning – kan det opplyse oss videre om behandling?» i en annen workshop.


Björn Philips

Björn Philips.

Björn Philips er dosent og universitetslektor ved Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han avla doktorgrad med temaet unge voksne i psykoterapi i 2005 (Karolinska Institutet) og forsker og underviser i psykodynamisk psykoterapi, herunder mentaliseringsbasert terapi (MBT).

På konferansen leder han workshopen «Forskning om mentalisering».


Benjamin Hummelen

Benjamin Hummelen.

Benjamin Hummelen er seksjonsleder for Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og utvikling, Oslo universitetssykehus. Han er prosjektleder for en behandlingsstudie om effekt av MBT for antisosial personlighetsforstyrrelse, som foregår i samarbeid med Sykehuset i Vestfold (Avdeling for personlighetspsykiatri i Sandefjord).

På konferansen leder han workshopen «MBT for antisosiale personer».


Sebastian Simonsen

Sebastian Simonsen.

Sebastian Simonsen (ph.d.) er psykolog og til daglig tilknyttet Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Der jobber han med behandling av og forskning på personlighetsforstyrrelser. Simonsen er primært utdannet i mentaliseringsbasert terapi og har i en årrekke deltatt i møter med Anthony Bateman og Sigmund Karterud om utviklingen av denne terapiformen.

På konferansen leder han workshopen «MBT for unnvikende personer».


PS! Under hvert foredrag og hver workshop i programmet kan du også lese mer om de ulike kurs- og foredragsholderne.

Gå til programmet her.

Klikk her for å komme tilbake til konferansens forside.