Institutt for Mentalisering og koronapandemien

Instituttet har fra begynnelsen av fulgt direktivene fra helsemyndighetene og videregående kurs i MBT, 12-13 mars og 16-17 april, ble derfor avlyst. Nå når restriksjonene har blitt lempet, planlegger vi å avholde videregående kurs som normalt 18 og 19 juni, med mindre epidemien skulle blusse opp igjen og nye restriksjoner iverksettes. Vi planlegger også å arrangere MBT introkurs 27-28 august som normalt, frasett at deltakerantallet reduseres til 48.