Global MBT Network

Institutt for mentalisering er med i et internasjonalt nettverk for utdannelse i MBT, «MBT Global Network Partners», som koordineres fra Anna Freud Centre, London. Andre medlemmer av nettverket finnes i Nederland, Skotland, Irland, Sveits og USA (Boston og Los Angeles). Formålet med nettverket er kvalitetssikring av MBT utdannelse. Lærere fra de forskjellige instituttene utveksler erfaringer og sørger for at utdannelsen er rimelig ensartet. I prinsippet skal utdannelsen i Norge inneholde samme elementer og være på samme kvalitetsnivå som utdannelsen i London eller Los Angeles