Om instituttet

Institutt for mentalisering er en ideell stiftelse som baserer seg på  opplæringsvirksomhet med formål om å fremme utvikling av og forståelse for mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Initiativtakere til Institutt for Mentalisering (IM) er professor Sigmund Karterud og professor Finn Skårderud. Gjennom et samarbeid med Anthony Bateman og Peter Fonagy har de vært tett på utviklingen av MBT. Instituttet ble opprettet i 2009. I 2014 ble det reorganisert som en ideell stiftelse.

Instituttet legger vekt på at den kunnskap vi formidler er faglig oppdatert og i tråd med samfunnets behov og forventinger. Instituttet samarbeider med andre undervisningsinstitusjoner og mentaliseringsbaserte fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Instituttets organer

Styret

Styret forvalter instituttet og sørger for organisering av virksomheten. Styret består av:

Styreleder Finn Skårderud
Administrerende og faglig leder Sigmund Karterud
Styremedlem Bente Sommerfeldt
Styremedlem Paul Hedlund

Fagutvalget

Fagutvalget er instituttets kvalitetssikrende- og faglig rådgivende organ. Fagutvalget består av Nina Aarefjord og Henning Jordet (2016-2018).

Sekretariatet

Styret har delegert ansvar for deler av driften til et sekretariat.
Anna Celine Røstbakken er ansatt som sekretær på deltid.