Terapeutiske verktøy

Skala for refleksiv funksjon

Denne skalaen om forskjellige mentaliseringsnivåer er en forenklet versjon, for kliniske formål, hentet fra ”Reflective-Functioning Manual, version 5, for application to Adult Attachment Interviews” (Fonagy, Target, Steele & Steele, 1998).
Last ned her.

Intervju om mentaliseringssvikt

Dette er et klinisk intervju, utviklet ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus, som har til hensikt å kartlegge grad og omfang av mentaliseringssvikt.
Last ned her.

MBT vurderingsskjema

Dette skjemaet kan brukes for å bedømme terapeuters praksis i henhold til Manual for mentaliseringsbasert individualterapi (MBT) (Karterud & Bateman, 2010). Det kan brukes i opplæring av terapeuter, for veiledningsformål eller for forskningsformål.
Last ned her.

MBT vurderingsskjema for gruppeterapi

Disse skjemaene kan brukes for å bedømme terapeutisk praksis i henhold til Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (Karterud 2012). De kan brukes i opplæring av terapeuter, for veiliedningsformål eller for forskningsformål. Last ned vurderingsskjemaet her og kvalitetsskjemaet her.

Arbeidsark for pasienter i mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi

Arbeidsarkene deles ut til pasienter for hvert møte i standardprogrammet på 12 ganger som er beskrevet i Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (Karterud & Bateman, 2011).
Last ned her.

Arbeidsark for pårørende i psykoedukativ gruppe om MBT

Innholdet i denne gruppen er også beskrevet i Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (Karterud & Bateman, 2011).
Last ned her.

Undervisning for samarbeidspartnere

Det er viktig å undervise ikke bare pasienter og pårørende om MBT, men også samarbeidende helsepersonell. Vi har laget en power-point presentasjon som egner seg for dette formålet.
Last ned her.