Terapeutiske verktøy

Skala for refleksiv funksjon

Denne skalaen om forskjellige mentaliseringsnivåer er en forenklet versjon, for kliniske formål, hentet fra ”Reflective-Functioning Manual, version 5, for application to Adult Attachment Interviews” (Fonagy, Target, Steele & Steele, 1998).
Last ned her.

Intervju om mentaliseringssvikt

Dette er et klinisk intervju, utviklet ved Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus, som har til hensikt å kartlegge grad og omfang av mentaliseringssvikt.
Last ned her.

MBT vurderingsskjema

Dette skjemaet kan brukes for å bedømme terapeuters praksis i henhold til Manual for mentaliseringsbasert individualterapi (MBT) (Karterud & Bateman, 2010). Det kan brukes i opplæring av terapeuter, for veiledningsformål eller for forskningsformål.
Last ned her.

MBT vurderingsskjema for gruppeterapi

Disse skjemaene kan brukes for å bedømme terapeutisk praksis i henhold til Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (Karterud 2012). De kan brukes i opplæring av terapeuter, for veiliedningsformål eller for forskningsformål. Last ned vurderingsskjemaet her og kvalitetsskjemaet her.

Arbeidsark for deltakere i Gruppekurs om personlighet og personlighetsproblemer.

Arbeidsarkene deles ut til gruppedeltakerne for hvert møte i programmet, i alt 11 ganger, som beskrevet i «Manual for gruppekurs om personlighet og personlighetsproblemer» (Karterud, 2019). Last ned her.

 

Arbeidsark for pårørende i psykopedagogisk gruppe om mentalisering og MBT.

Innholdet i denne gruppen er også beskrevet i «Manual for gruppekurs om personlighet og personlighetsproblemer» (Karterud, 2019). Last ned her.

 

Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi for ustabile unge (av Margrethe Botn og Knut Asbjørn Ulstein).

Last ned her.

 

Undervisning for samarbeidspartnere

Det er viktig å undervise ikke bare pasienter og pårørende om MBT, men også samarbeidende helsepersonell. Vi har laget en power-point presentasjon som egner seg for dette formålet.
Last ned her.