Rogaland A-senter satser stort på MBT

Insitutt for mentalisering skreddersyr et omfattende utdannelsesprogram ved Rogaland A-senter. 10 behandlere deltar i opplæring i MBT-G og 5 gjennomfører MBT-I med Sigmund Karterud. Alle ansatte ved Døgnbehandling og Familieavdelingen skal delta i et utdannelses og veiledningsprogram i mentalisering og mentaliseringsbasert miljøterapi over en to års periode. Sammen skal vi forsøke å fremme felles forståelser og språk på tvers av avdelinger og profesjoner. Vi ser frem til dette samarbeidet.