Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/mentalis/public_html/wp-content/plugins/Builder/Builder.php on line 15
Sertifisering som MBT-terapeut - Mentalisering

Sertifisering som MBT-terapeut

Utdannelse og godkjenning skjer i regi av Institutt for Mentalisering som er medlem av et internasjonalt nettverk, ledet av Anna Freud Centre, London, for utdannelse i MBT. Alle medlemmer av nettverket følger samme utdannelsesprogram og samme regler for godkjenning. Som godkjent MBT-terapeut kan man bli medlem av instituttets fagråd.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning som MBT-terapeut sendes enten per mail til post@mentalisering.no. Søknaden skal være ledsaget av nødvendig dokumentasjon og en liste over vedlegg. Spørsmål om prosedyre og fortolkning av punktene nedenfor kan rettes til administrerende leder Henning Jordet (henning.jordet@mentalisering.no).

Ordinært gebyr for søknaden er kr 1000. Dersom søknaden er svært mangelfull og krever ekstra arbeid, kan gebyret øke til kr 2000.

Allment: Kandidater må være autorisert helsepersonell, ha gode kunnskaper om psykiske lidelser allment sett og spesielt om personlighetsforstyrrelser, og tidligere erfaring med psykologisk behandling av individer og/eller grupper.

For øvrig kreves følgende:

1. Deltakelse på MBT introkurs (tre dager).

2. Teoretiske kunnskaper om mentalisering og MBT med spesiell vekt på manualene for MBT.

3. Deltakelse på videregående kurs i MBT i Norge (8 dager), eller internasjonalt «practitioner certificate course».

4. For dem som har fullført videregående MBT individualkurs kreves i tillegg:

a. Tre pasienter behandlet etter MBT-prinsipper, minimum 24 timer per behandling – eller

b. To pasienter behandlet etter MBT-prinsipper (min 24 t), pluss en dynamisk MBT-gruppe (minimum et halvt år) – eller

c. En pasient behandlet etter MBT-prinsipper (min 24 t), pluss en dynamisk MBT-gruppe, pluss en psykoedukativ MBT-gruppe.

5. For dem som har fullført videregående MBT gruppekurs kreves i tillegg:

a. To pasienter behandlet individuelt etter MBT-prinsipper (min 24 t) – eller

b. En pasient behandlet individuelt etter MBT-prinsipper (min 24 t) pluss en psykoedukativ MBT-gruppe.

6. De fleste pasientene, individuelt eller i gruppe, skal ha diagnosen borderline personlighetsforstyrrelse.

7. Terapiene skal ordinært veiledes av en godkjent MBT-veileder. Siden godkjente MBT-veiledere ikke finnes ennå (2014) i Norge, vil vi inntil videre godkjenne andre ordninger. Ta kontakt med administrerende leder om dette.

8. Veiledningen bør være videobasert. Dersom dette ikke er tilfelle, eller dersom det er tvil om MBT-kvaliteten av veiledningen, skal kandidaten levere minst ett video-opptak fra to forskjellige pasienter for vurdering i henhold til MBT etterlevelses- og kompetanseskala (MBT-ACS). MBT Kvalitetslaboratorium (http://www.mbt-lab.no/) ved Oslo universitetssykehus kan benyttes.

9. Veiledningen skal innledningsvis være ukentlig. Dersom det er gruppeveiledning skal kandidaten ha gjennomgått sin pasient/gruppe i minimum fire veiledningstimer.

10. Hver behandling skal oppsummeres skriftlig. Formatet for individuelle pasienter bør være lik en utvidet epikrise på inntil 3 sider. En gruppe oppsummeres samlet på cirka 4–5 sider. De skriftlige oppsummeringene skal attesteres av veileder eller annen faglig overordnet.

11. Veileder skal attestere hver behandling gjennom egen rapport.


Warning: Use of undefined constant WPSEO_Options - assumed 'WPSEO_Options' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mentalis/public_html/wp-content/themes/mentalis/footer.php on line 2