Institutt for Mentalisering

Institutt for mentalisering er en ideell stiftelse som baserer seg på  opplæringsvirksomhet med formål om å fremme utvikling av og forståelse for mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Instituttet gir utdanning i mentaliseringsbasert terapi til leger og psykologer, underviser i mentaliseringsbasert arbeid og forståelse til andre yrkesgrupper i psykisk helsevern og stimulerer til forskning og videre utvikling av fagfeltet.

Instituttets styre ledes av professor Finn Skårderud. Professor Sigmund Karterud er administrativ og faglig leder.

Nyheter

Lærerstab, fagutvalg og sekretariat