Lærerstab, fagutvalg og sekretariat

Insituttet har knyttet til seg en lærerstab som dekker et bredt felt innenfor behandling, og har særlige kompetanser i forhold til personlighetsforstyrrelser, rus, spiseforstyrrelser og foreldres omsorgskompetanser. Det er mulighet for skreddersydde forelesninger, kurs og seminarer. Lærere godkjennes av styret. Lærermøter arrangeres for å dele erfaringer fra opplæringsvirksomhet, kvalitetssikre tjenestene og diskutere fremtidige utfordringer.