Kurs i MBT: Moderne psykoterapi med personlighet i sentrum

Mentaliseringsbasert gruppeterapi 2016
5. feb. – 4. nov. 2016
Pris NOK: 19900
Introduksjonskurs
Introduksjon til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)
Pris NOK: 6000
Mentalization-based family therapy in Tuscany
11. – 13. mai 2016
Pris NOK: 10400
Mentaliseringsbasert individualterapi
22. januar – 28. oktober 2016
Pris NOK: 19900
Konferansen om mentaliseringsbasert miljøterapi
11. januar 2016 09:00–16:00, Hotel Bristol, Oslo
Pris NOK: 1900
Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) 2016
14. og 15. sept., 5. og 6. okt., 7. des. Villa Sult
Pris NOK: 14900

Institutt for Mentalisering

Formålet med Institutt for mentalisering er å drive opplæringsvirksomhet om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi og fremme den videre utvikling av fagfeltet.

Institutt for Mentalisering er en ideell stiftelse. Styret ledes av professor Finn Skårderud. Professor Sigmund Karterud er administrativ og faglig leder.

Det undervises om: Psykoedukasjon (MBT-E), individualterapi (MBT-I), gruppeterapi (MBT-G), familieterapi (MBT-F), miljøterapi (MBT-M) & mentaliseringsbasert terapi for ungdommer (MBT-A).

 

  • Vårt formål er å drive opplærings-virksomhet om mentalisering og MBT og fremme den videre utvikling av fagfeltet.

    images/Logonynyny.png

  • Mentalisering er et nytt ord for kjente fenomener, og er et samlebegrep om implisitt og eksplisitt å fortolke egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv.

    images/Logonynyny.png

Nyheter

< >

MBT-A i Oslo

28. august holder Trudie Rossouw et heldagsseminar om MBT-A

MBT-lab: MBT-G

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

MBT-lab: MBT-I

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

MBT-lab: MBT-I 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser

Ny dansk bok

Om mentalisering, barn og familier. Forord av Finn Skårderud.

Pilotprosjekt

Nina Arefjord: Mentaliseringsbasert terapi og kvinnelige rusmiddelbrukere

MBT-lab

Nytt gratis tilbud til MBT-terapeuter

John Allen

What is Mentalizing & Why Do It?

Peter Fonagy

Administrerende direktør ved Anna Freud Centre i London om MBT.

Aftenposten

Doblet effekten med MBT

Ny bok

Stort kapittel om MBT

Animasjonsfilm

Institutt for Mentalisering lager i samarbeid med MBT-lab for tiden en ny film om mentalisering og MBT

Første kull

Utdanningen i mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) er i full gang på Villa Sult

Bokanmeldelse

Av Miljøterapiboken i tidsskriftet Sygeplejersken

Konferanse 8.–9. juni 2015

Konferanse om nonspesifikke terapifaktorer

MBT-lab: MBT-G 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Lærerstab, fagutvalg og sekretæriat

Finn Skårderud
Professor og psykiater
Finn Skårderud stiftet Institutt for mentalisering sammen med Sigmund Karterud i 2009. Til daglig er Skårderud adminstrerende direktør ved Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Skårderud driver en egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, og var inntil nylig overlege i Psykoterapiprosjektet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus. Han er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som professor II i helse og sosialfag. Han er også tilknyttet Olympiatoppen (OLT) som psykiater for toppidrettsutøvere, samt at han der er medansvarlig for et coachingprogram for OLTs landslagscoacher og et faglig samarbeid mellom OLT og Den norske opera og ballett. Skårderud er offentlig godkjent veileder i psykoterapi og sertifisert veileder og lærer i familieterapi i regi av London Institute of Family Therapy.
Sigmund Karterud
Professor og psykiater
Sigmund Karterud stiftet Institutt for mentalisering i 2009 sammen med Finn Skårderud. Karterud er professor i psykiatri, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, avdelingsoverlege og forskningsleder ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Han er tidligere læreanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse og stifter av Forum for selvpsykologi. Han er involvert i forskning om MBT sammen med Anthony Bateman og er forfatter av en lang rekke vitenskapelige artikler og lærebøker, bl.a. "Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi" (1999) og "Personlighetspsykiatri" (2010).
Bente Sommerfeldt
Psykologspesialist
Bente Sommerfeldt er psykologspesialist med klinisk spesialitet innen voksenpsykologi. Hun har erfaring med å implementere mentalisering som modell i flere miljøtrapeutiske institusjoner både som ansatt og som ekstern veileder, især med de kliniske feltene spiseforstyrrelser, rus, selvskading, personlighetsforstyrrelser og alvorlige traumer. Hun har sammen med Finn Skårderud utgitt boken “Miljøterapiboken. Mentalisering som holding og handling". Hun arbeider i dag som faglig leder for Institutt for spiseforstyrrelser. I tillegg underviser hun og er veileder ved Institutt for mentalisering.
Nina Arefjord
Psykologispesialist
Nina Arefjord (f.1957) er spesialist i klinisk psykologi siden 1999 og ansatt i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenter rus, region Vest Bergen. Arbeider med utvikling av Mentaliseringsbasert behandling innen rusbehandling i tillegg veiledning og undervisning. Har ledet et 3 årig MBT pilotprosjekt ved Stiftelsen Bergensklinikkene og veileder pt MBT teamet i Stiftelsen Bergensklinikkene. Medforfatter i Håndbok i rusbehandling om temaene ”Personlighetsforstyrrelser og ruslidelser” og ”MBT i rusbehandling”.
Kari Lossius
Psykologspesialist
Kari Lossius er klinikkdirektør for Stiftelsen Bergensklinikkene, Veileder på universitetet i Bergen og Gruppeterapeut ved studentens psykiske helsetjeneste. Spesialist i klinisk psykologi, medforfatter på flere bøker innen emneområdet psykologi, rus og behandling. Flittig brukt som foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.
Tuva Langjord
Sekretær