Kurs i MBT: Moderne psykoterapi med personlighet i sentrum

Introduksjon til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi
24.-26. august 2017, Grand Hotel
Pris NOK: 6000
Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)
9. februar - 30 november 2017, Hotel Bristol
Pris NOK: 19900
Mentaliseringsbasert individualterapi 2017 (MBT-I)
10. februar - 1. desember, Hotel Bristol
Pris NOK: 19900
Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M) 2017
13. januar - 12. mai 2017, Villa SULT
Pris NOK: 14900
Mentaliseringsbasert gruppeterapi for ungdom (MBT-G)
16. februar - 28. november, Hotel Bristol
Pris NOK: 19900
Mentalization-based Family Therapy in Tuscany
23–26 May 2017 in Tuscany
Pris NOK: 10400

Institutt for Mentalisering

Formålet med Institutt for mentalisering er å drive opplæringsvirksomhet om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi og fremme den videre utvikling av fagfeltet.

Institutt for Mentalisering er en ideell stiftelse. Styret ledes av professor Finn Skårderud. Professor Sigmund Karterud er administrativ og faglig leder.

Det undervises om: Psykoedukasjon (MBT-E), individualterapi (MBT-I), gruppeterapi (MBT-G), familieterapi (MBT-F), miljøterapi (MBT-M) & mentaliseringsbasert terapi for ungdommer (MBT-A).


Sigmund Karterud skriver om medikamentfri behandling i psykiatrien i Aftenposten

 

– At det nå iverksetter tiltak som støtter andre typer behandling i psykiatrien, må hilses velkommen.

Les saken her.


 

 

Institutt for Mentalisering starter nå opp nytt kurs i MBT for ungdom (MBT-A). Dette er første gang i Norden.

  • Vårt formål er å drive opplærings-virksomhet om mentalisering og MBT og fremme den videre utvikling av fagfeltet.

    images/Logonynyny.png

  • Mentalisering er et nytt ord for kjente fenomener, og er et samlebegrep om implisitt og eksplisitt å fortolke egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv.

    images/Logonynyny.png

Nyheter

< >

Nordisk mentaliserings- konferanse

26. og 27. mai i Stockholm

MBT-lab: MBT-G

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

MBT-lab: MBT-I

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

MBT-lab: MBT-I 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi

ROP-TV

Foredrag om rus og personlighetsforstyrrelser

Ny dansk bok

Om mentalisering, barn og familier. Forord av Finn Skårderud.

Pilotprosjekt

Nina Arefjord: Mentaliseringsbasert terapi og kvinnelige rusmiddelbrukere

MBT-lab

Nytt gratis tilbud til MBT-terapeuter

John Allen

What is Mentalizing & Why Do It?

Peter Fonagy

Administrerende direktør ved Anna Freud Centre i London om MBT.

Aftenposten

Doblet effekten med MBT

Ny bok

Stort kapittel om MBT

Animasjonsfilm

Institutt for Mentalisering lager i samarbeid med MBT-lab for tiden en ny film om mentalisering og MBT

Bokanmeldelse

Av Miljøterapiboken i tidsskriftet Sygeplejersken

MBT-lab: MBT-G 2

Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi

Minding the baby

Kurs i Danmark 3.–5. juni 2016

Lærerstab, fagutvalg og sekretæriat

Finn Skårderud
Professor og psykiater
Finn Skårderud stiftet Institutt for mentalisering sammen med Sigmund Karterud i 2009. Til daglig er Skårderud adminstrerende direktør ved Villa SULT/Institutt for spiseforstyrrelser. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert på spiseforstyrrelser. Skårderud driver en egen psykoterapeutisk praksis i Oslo, og var inntil nylig overlege i Psykoterapiprosjektet ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus. Han er tilknyttet Høgskolen i Lillehammer som professor II i helse og sosialfag. Han er også tilknyttet Olympiatoppen (OLT) som psykiater for toppidrettsutøvere, samt at han der er medansvarlig for et coachingprogram for OLTs landslagscoacher og et faglig samarbeid mellom OLT og Den norske opera og ballett. Skårderud er offentlig godkjent veileder i psykoterapi og sertifisert veileder og lærer i familieterapi i regi av London Institute of Family Therapy.
Sigmund Karterud
Professor og psykiater
Sigmund Karterud stiftet Institutt for mentalisering i 2009 sammen med Finn Skårderud. Karterud er professor i psykiatri, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, avdelingsoverlege og forskningsleder ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus. Han er tidligere læreanalytiker ved Institutt for gruppeanalyse og stifter av Forum for selvpsykologi. Han er involvert i forskning om MBT sammen med Anthony Bateman og er forfatter av en lang rekke vitenskapelige artikler og lærebøker, bl.a. "Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi" (1999) og "Personlighetspsykiatri" (2010).
Bente Sommerfeldt
Psykologspesialist
Bente Sommerfeldt er psykologspesialist med klinisk spesialitet innen voksenpsykologi. Hun har erfaring med å implementere mentalisering som modell i flere miljøtrapeutiske institusjoner både som ansatt og som ekstern veileder, især med de kliniske feltene spiseforstyrrelser, rus, selvskading, personlighetsforstyrrelser og alvorlige traumer. Hun har sammen med Finn Skårderud utgitt boken “Miljøterapiboken. Mentalisering som holding og handling". Hun arbeider i dag som faglig leder for Institutt for spiseforstyrrelser. I tillegg underviser hun og er veileder ved Institutt for mentalisering.
Nina Arefjord
Psykologispesialist
Nina Arefjord (f.1957) er spesialist i klinisk psykologi siden 1999 og ansatt i Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenter rus, region Vest Bergen. Arbeider med utvikling av Mentaliseringsbasert behandling innen rusbehandling i tillegg veiledning og undervisning. Har ledet et 3 årig MBT pilotprosjekt ved Stiftelsen Bergensklinikkene og veileder pt MBT teamet i Stiftelsen Bergensklinikkene. Medforfatter i Håndbok i rusbehandling om temaene ”Personlighetsforstyrrelser og ruslidelser” og ”MBT i rusbehandling”.
Henning Jordet
Psykologspesialist
Henning Jordet er psykologspesialist i psykoterapi og ansatt ved Poliklinikk for Personlighetspsykiatri SVDPS i Sandefjord. Han er godkjent MBT-trainer fra The Anna Freud Center og var med på å grunnlegge det Danske Institut for Mentalisering. Han har arbeidet med MBT og personlighetsforstyrrelser i Aarhus, vært ledende psykolog og leder av "Ambulatorium for Angst og Personlighedsforstyrrelser" i Brønderselv, Nordjylland, samt godkjent spesialist og supervisor i psykoterapi i Danmark. Undervist og veiledet i MBT gjennom en årrekke, både nasjonalt og internasjonalt. Godkjent MBT-veileder og -terapeut i Norge og Danmark. Leder av "forkum for mentaliseringsbasert veiledning" samt sitter i fagrådet i Institutt for Mentalisering.
Anna Celine Røstbakken
Sekretær